DOLUARI BURUZKO OINARRIZKO GIDA

Gida honetan dolua zer den azaltzeaz gain, dolu-prozesua bizi duen pertsonak zer egoerari aurre egin behar dien dago bilduta, eta jarraibideak ere ematen ditu dolu-prozesua hobeki ulertzen saiatzeko. Gainera, gomendioak ematen ditu doluan dagoen pertsona bat laguntzen dugunean kontuan hartu beharrekoak jakiteko edota zer egin haur bat denean.